Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus

Tauro g. 10-asis namas pradėtas statyti 1936-aisiais pagal architekto Moišės Cholemo projektą. Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą ir į sostinę perkėlus universitetą, daugiabutis tapo Profesorių namu – buvo nuspręsta butų nepardavinėti miesto gyventojams, bet verčiau atiduoti universiteto profesoriams.

Taip kolegos tapo kaimynais. Pirmasis 3-iojo buto gyventojas buvo Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene ir dukterimi Dalia. Trumpą laiką, iki B. Sruogai grįžtant iš Štuthofo koncentracijos stovyklos, bute gyveno rašytojas Kazys Boruta. B. Sruogai mirus 1947-aisiais, į butą atsikėlė Vincas Mykolaitis-Putinas. Bute išliko trys autentiški kambariai: svetainė, darbo kambarys ir miegamasis. Baldai, knygos ir kiti asmeniniai V. Mykolaičio-Putino daiktai yra unikalūs, šeimos įsigyti ar dovanoti.

Buvusiame Mykolaičių sūnėno Vytauto Balčiūno kambaryje įrengta ekspozicija Baliui Sruogai, svetainėje – maža ekspozicija Kaziui Borutai. Bute yra išlikusios autentiškos koklinės krosnys, parketas, langai ir durys. 1986-aisiais bute įkurtas muziejus.

Susiję maršrutai

Skaidrė 122

Miestas iš natų

Plačiau