Privatumo politika

Interneto svetainės neakivaizdinisvilnius.lt privatumo taisyklės

Bendra informacija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios http://neakivaizdinisvilnius.lt interneto svetainės (toliau – „Svetainė“) valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname, kaip mes renkame ir toliau tvarkome Svetainės lankytojų asmens duomenis. Privatumo taisyklėse taip pat pateikiame informaciją ir apie visų kitų subjektų duomenų tvarkymą, įgyvendinant projektą „Neakivaizdinis Vilnius“.

Privatumo taisyklės galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, o jose nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate. Tęsdami naršymą Svetainėje Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir suprantate jų nuostatas.

Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų valdomą http://neakivaizdinisvilnius.lt interneto svetainę ir (ar) socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Biudžetinės įstaiga  „Vilniaus miesto savivaldybės administracija“

Juridinio asmens kodas: 188710061

Registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Tel. 8 5 2112000

El. paštas savivaldybe@vilnius.lt

 

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunami įvairiais būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;
 • informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai;
 • tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių.
 • Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
 • registruojatės į mūsų organizuojamus renginius, mokymus ar kitus projektus;
 • pateikiate paklausimą, prašymą ir (ar) pretenziją mums telefonu, el. paštu ar paprastu paštu;
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
 • pateikiate užklausą per mūsų interneto svetainę ar socialinių tinklų („Facebook“, „Instagram“) paskyras;
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų („Facebook“,  „Instagram“) platformose, kurias mes administruojame;
 • naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau).
 • Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija, pateikiama mūsų partnerių, kontrahentų, paslaugų teikėjų, Jūsų viešai prieinamų profilių ar duomenų bazių informacija.
 • Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.
 • Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Privatumo taisyklėse, tačiau jei taip atsitiktų – mes Jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Jūsų kontaktinius duomenis;
 • informaciją apie Jūsų pasiekimus, profesinę ar kitokio pobūdžio viešą veiklą, reikšmingą projekto „Neakivaizdinis Vilnius“ įgyvendinimui;
 • Jūsų atvaizdą, užfiksuotą nuotraukose;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami, rašydami mums, pateikdami užklausas ar užpildydami registracijų anketas;
 • informaciją, reikalingą mūsų įstaigos interesų gynimui teisme ar kitoje institucijoje;
 • informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį;
 • informaciją, reikalingą tiesioginės rinkodaros vykdymui.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų, dažniausiai yra ši:

 • vardas, pavardė, miestas, kuriame gyvenate, profesinė veikla/darbovietė, telefono numeris, el. pašto adresas.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, dažniausiai yra ši:

 • informacija apie tai, kaip naudojatės šia Svetaine (įrenginio informacija: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu).

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių, dažniausiai yra ši:

 • vardas, pavardė, darbovietė / darbinė veikla / verslas, duomenys apie pasiekimus, reikšmingus projekto „Neakivaizdinis Vilnius“ įgyvendinimui, gyvenamoji vieta, atvaizdas, užfiksuotas nuotraukose.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti, jog negalėsime suteikti Jums savo paslaugos (pvz., Jums nenurodant būtinos informacijos, prašomos siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą, negalėsime Jums atsakyti).

Svarbu: Mūsų įstaigos personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • projekto „Neakivaizdinis Vilnius“ įgyvendinimo;
 • mūsų pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymo;
 • mūsų įstaigos interesų įgyvendinimo teisme ar kitoje institucijoje;
 • tiesioginės rinkodaros vykdymo.

Informuojame, kad siekiame palaikyti ryšį su savo interneto svetainės lankytojais ir teikti jiems informaciją apie Vilniaus miesto turizmo naujienas ir įvairius mūsų organizuojamus renginius. Šiuo tikslu vykdome tiesioginę rinkodarą telefonu ir el. paštu teikdami pranešimus apie Vilniaus  turizmo plėtros naujienas bei organizuojamus renginius ir pan. Interneto svetainės lankytojams mes turime teisę siųsti informaciją apie Vilniaus miesto turizmo naujienas ir įvairius mūsų organizuojamus renginius pašto adresu, kurį gavome registracijų į renginius metu, o mūsų interneto svetainės lankytojai turi teisę dabar arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti tokį mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums apie savo apsisprendimą bet kuriuo patogiu būdu: el. paštu neakivaizdinis@vilnius.lt, laišku adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame el. laiške su informaciniu pranešimu. Toks atšaukimas nedarys jokio poveikio iki jo mūsų vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui.

Visais kitai atvejais, Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime tik gavę aiškų Jūsų sutikimą duomenų tvarkymui tokiu tikslu. Šį sutikimą galėsite bet kada vėliau atšaukti pranešdami mums aukščiau nurodytais būdais.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • viešasis interesas (nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni);
 • teisėti mūsų interesai (nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni);
 • tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimas.
 • Tikslai, pagrindai ir asmens duomenys, kuriuos tvarkome, pateikiami šioje lentelėje:
Tikslas Teisinis pagrindas (pagrindai) Asmens duomenys
Projekto „Neakivaizdinis Vilnius“ plėtojimo Teisės aktų reikalavimų vykdymas Vardas, pavardė, lytis, telefono numeris, el. pašto adresas ar kitas kontaktinis duomuo, darbovietė / darbinė veikla / verslas, pareigybė, duomenys apie pasiekimus, reikšmingus projekto „Neakivaizdinis Vilnius“ įgyvendinimui, atvaizdas, užfiksuotas nuotraukose.

 

Mūsų pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymo Teisės aktų reikalavimų vykdymas Priklauso nuo taikomų teisės aktų reikalavimų, gauto institucijų prašymo turinio ar kt. objektyvių aplinkybių.

 

Mūsų įstaigos teikiamų internetinių paslaugų kokybės nustatymo (siekiant jas pagerinti ir kurti naują turinį) Teisėti mūsų įstaigos interesai IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai, Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

 

Mūsų įstaigos interesų įgyvendinimo teisme ar kitoje institucijoje Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Teisėti mūsų įstaigos interesai

Viešasis interesas

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti Privatumo taisyklėse.

 

Tiesioginės rinkodaros vykdymo (tik jei esame gavę Jūsų sutikimą ar, atitinkamai, nesame gavę Jūsų nesutikimo) Sutikimas

Teisėti mūsų įstaigos interesai

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, nuotrauka
 • Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes paprašysime Jūsų sutikimo (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).
 • Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, negu nurodyta šiose Privatumo taisyklėse, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

 • Be išankstinio rašytinio Jūsų sutikimo, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tik šiais atvejais:
 • teisėsaugos bei valstybės institucijoms;
 • kitiems subjektams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Jūsų asmens duomenų gavėjų (atskirų duomenų valdytojų) galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais. Norint gauti jų tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Taip pat galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik rašytinės sutarties, sudarytos tarp mūsų ir jų, pagrindu, pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Jūsų asmens duomenų konfidencialumą.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie Jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus arba vykdant mums būtinus teisės aktų reikalavimus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

Platesnę informaciją apie konkrečias šioje skiltyje nurodytas įmones, kurioms gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys, galite gauti kreipdamiesi į mus šiose Privatumo taisyklėse nurodytais kontaktais, kitų mūsų valdomų interneto svetainių privatumo taisyklėse arba Jums įteikiamuose informaciniuose pranešimuose.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei priežiūros ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nurodymais. Jei šie reikalavimai ar nurodymai nėra nustatyti, duomenų saugojimo terminus nustatome atsižvelgdami į viešąjį interesą ar mūsų pačių teisėtus interesus, tačiau ne ilgiau nei 7 metus po duomenų gavimo momento (nebent, kaip buvo minėta, ilgesnius duomenų saugojimo terminus numato teisės aktai).

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, Jūsų duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės Jūsų identifikuoti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

 

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
 

Su registracijų į mūsų organizuojamus renginius, konferencijas, parodas, kursus ar kitus projektus anketomis susiję duomenys

 

Iki 7 metų nuo registracijos anketos pateikimo dienos
 

Mums telefonu, el. paštu ar paprastu paštu pateiktuose paklausimuose, prašymuose ir (ar) pretenzijose esantys duomenys

Iki 1 metų nuo paklausimo / prašymo / pretenzijos gavimo ar jos įvykdymo dienos
Jūsų atvaizdas, užfiksuotas nuotraukose Tol, kol galioja Jūsų sutikimas, arba, jei esate viešas asmuo – tol, kol atvaizdo publikavimas yra reikšmingas Vilniaus turizmo sektoriaus plėtrai bei Vilniaus įvaizdžio kūrimui. Duomenys gali būti ištrinami anksčiau, jei gaunamas Jūsų nesutikimas dėl tokių duomenų saugojimo (jei Jūsų interesai viršesni)

 

 

Jūsų sutikimu tvarkomi asmens duomenys, išskyrus sutikimus dėl Jūsų atvaizdo, užfiksuoto nuotraukose, naudojimo

 

Iki 2 metų nuo sutikimo gavimo momento, jei sutikimas nebuvo atšauktas anksčiau

 

IT sistemų įrašai (logai)

 

 

1 metai

Kokias teises Jūs turite?

Priklausomai nuo situacijos bei BDAR įtvirtintų papildomų sąlygų, turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
 • susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
 • reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
 • bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Visada siekiame tinkamai užtikrinti Jūsų teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų įgyvendinimo pažeidimą, todėl, kilus bet kokiam klausimui dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų, prašome pirmiausia susisiekti su mumis. Taip pat pažymime, jog visais atvejais turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Slapukai (angl. „cookies“), signalai ir panašios technologijos

Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums: Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

 • atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją;
 • išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį;
 • užtikrinti sklandų Svetainės veikimą;
 • stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

Analizuodami šiuos duomenis, galime savo Svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų Svetainėje: Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog be mūsų naudojamų slapukų, Svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojams) nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų naudojamame įrenginyje. Tokius slapukus įdiegusios trečiosios šalys taiko savo privatumo politikas ir mes negalime atsakyti už juos (mūsų Svetainė neturi prieigos prie jais perduodamos informacijos), todėl primygtinai rekomenduojame papildomai pasidomėti minėtomis politikomis, patalpintose tų trečiųjų šalių interneto tinklalapiuose. Mūsų socialinių tinklų paskyroms („Facebook“, „Instagram“ ) taikomos jų valdytojų privatumo politikos.

 

Išorinės svetainės

Svetainėje pateikiamos nuorodos į išorines svetaines, t. y. su  turizmo sektoriumi susijusių įstaigų (pavyzdžiui, lankytinų objektų, maitinimo, pramogų ir kt. paslaugų įmonių) interneto svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi turėti savo atskiras individualias privatumo politikas (taisykles) už kurias mes negalime prisiimti atsakomybės, todėl rekomenduojame detaliai jas peržiūrėti dar prieš kokių nors savo asmens duomenų pateikimą.

 

Baigiamosios nuostatos

Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal mūsų poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų vertinimu, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Svetainėje ar kitu panašiu būdu. Jei naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujintose Privatumo taisyklėse.

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2019 m. balandžio 15 d.