Galerija T.2

Galerija T.2 yra 2022 metais įsikūrusi galerija. 

Galerijoje vyksta jaunų moderniąją meno kryptį atstovaujančių menininkų parodos. Galerija įsikūrusi buvusiame pramoniniame rajone Žemuosiuose Paneriuose.

Skaidrė 10

ATMINTIES KELIAS Į PANERIUS (1941–1944)

Plačiau