ATMINTIES KELIAS Į PANERIUS (1941–1944)

1941 m. birželio 24 d. Vilnių užėmus nacistinės Vokietijos kariuomenei, iškart prasidėjo vilniečių žydų persekiojimas ir žudynės. Liepos viduryje žudynės tapo masinės. 1941 m. rugsėjo 6 d. senamiestyje okupacinės vokiečių valdžios ir su ja bendradarbiavusios lietuvių administracijos nutarimu buvo įsteigtas Vilniaus getas, į kurį suvaryta apie 40 tūkst žydų. Vieta, kurioje jūs stovite – dabartinis Rūdninkų skveras – tai buvusio Vilniaus Didžiojo geto teritorijos dalis.

1943 m. rugsėjo pradžioje prasidėjo Vilniaus geto likvidavimas: darbingo amžiaus vyrai buvo atskirti ir išvežti į nacių koncentracijos stovyklas Estijoje ir Vokietijoje, o moterys – į Kaizervaldo koncentracijos stovyklą Latvijoje. Nedarbingo amžiaus suaugusieji ir vaikai – į Aušvicą-Birkenau ir Panerius. Labiausiai naciams reikalingi specialistai buvo laikinai palikti gyvi ir turėjo dirbti priverstinio darbo stovyklose. Rugsėjo 24 d. Vilniaus getas nustojo egzistavęs.

Vilniaus geto kaliniai į masinių žudynių vietą (dab. Agrastų g. 15) buvo varomi arba vežami apie 10 kilometrų. Šis kelias driekėsi dab. Savanorių prospektu, kilo į Panerių kalvą ir toliau – tuometiniu Gardino plentu. Atkūrėme šį maršrutą žemėlapyje ir mieste. Jį sudaro septynios Atminties kelio į Panerius stotelės (pagal Akivos Geršaterio nuotraukas).

Tarp patekusių į Vilniaus getą buvo Vilniaus esperantininkas, bibliofilas, filatelistas, Akiva Geršateris (1888–1972). Jam, kaip ir dar keliems tūkstančiams Vilniaus žydų, pavyko išsigelbėti. Sovietams atkariavus iš nacių Vilnių, A. Geršateris, kaip manoma, 1944 m. įsteigto Žydų muziejaus prašymu, nuėjo dešimties kilometrų kelią į Panerius – nuo Baltųjų stulpų, stovėjusių tuometinės Savanorių alėjos pradžioje, iki Aukštųjų Panerių, kaskart stabteldamas ir jį fotografuodamas.

Tai nepaprastas kelias. Būtent juo 1941–1944 m. į masinių žudynių vietą Paneriuose nacių Vokietijos saugumo policijos pareigūnai Vilniaus ypatingojo būrio nariai ir lietuvių policininkai iš Vilniaus geto arba per Lukiškių kalėjimą, taip pat iš priverčiamojo darbo stovyklų nuvarė, išvežė ir sušaudė dešimtis tūkstančių Vilniaus žydų – 600 metų egzistavusios Lietuvos Jeruzalės gyventojų. Kartu su jais 1943 m. čia buvo nužudyti keli tūkstančiai žydų iš kitų Rytų Lietuvos miestelių: Švenčionių, Salų, Ašmenos.

Jeigu galėtume nusikelti laiku į prieškarinį Vilnių ir paklaustume vilniečių, kokios asociacijos jiems kyla išgirdus žodį „Paneriai“ (lenk. Ponary), daugelis būtų patvirtinę, jog labai šviesios. Kaip dabar mums išgirdus Birštono ar Druskininkų pavadinimus. Šiltuose Aukštųjų Panerių kalvų slėniukuose ir prie upės vilniečiai mėgo iškylauti, čia kūrėsi miestas-sodas „Jogailaičiai“, o 1939 m. Paneriams suteiktas kurortinės vietovės statusas.

Naciams užėmus Vilnių, įvyko staigus, dramatiškas Panerių vaizdinio lūžis ir pačios vietos transformacija. Paneriai tapo neregėto nusikaltimo – Holokausto – teritorija, prieš kurį, pasak rašytojo vilniečio Józefo Mackiewicziaus, „nublanko visi taikos meto nusikaltimai“, o vien šviesias mintis ir jausmus kėlęs žodis tapo tokiu, kurį išgirdus „ima stingti kraujas gyslose“. Žudynėms naciai parinko sovietų Paneriuose nebaigtos statyti degalų bazės duobes.

Galbūt sausi skaičiai nedaro įspūdžio, bet juos reikia žinoti – iš 57 tūkst. Vilniaus žydų liko gyvi tik keli tūkstančiai. Skaičiuojama, kad Paneriuose iš viso buvo sušaudyta apie 70 tūkst. žydų.

Žudynes Paneriuose vykdė tuo metu Vilniuje liūdnai pagarsėjęs nacių Saugumo tarnybos (SD) Vilniaus ypatingasis būrys (vok. Sonderkommando), kuriam nuo 1941 m. liepos pabaigos vadovavo leitenantas Juozas Šidlauskas, o nuo lapkričio – leitenantas Balys Norvaiša, prižiūrimi SS hauptšarfiurerio Martino Weisso ir kitų.

Idėjos ir tekstų autorius dr. Zigmas Vitkus (Klaipėdos universitetas).

Maršruto žemėlapis

1. BALTIEJI STULPAI

Kelio į Panerius atkarpa – J. Basanavičiaus gatvės pabaiga. Fotografijoje užfiksuoti Baltieji stulpai – istorinė miesto riba ir vartai. Jiems iš kairės – buvęs muitinės pastatas, dešinėje – keliautojų globėjo Šv. Hiacinto (Jackaus) koplyčia.

2. PADŪMAVUSIOS KALVOS HORIZONTE

Tolimesnė kelio į Aukštuosius Panerius atkarpa fotografuota daugmaž ten, kur dabar yra Gerosios Vilties transporto žiedas. Horizonte matyti padūmavusios Panerių kalvos, kairėje – Žemųjų Panerių (Vilkpėdės) kalva. Iki masinių žudynių vietos buvo likę daugiau kaip pusė kelio.

3. KELIAS IŠSISKIRIA

Dab. Savanorių prospekto (karo metais – Savanorių alėjos) ir Riovonių gatvės išsišakojimas. Geto kaliniai į masinių žudynių vietą buvo varomi, vežami dešiniuoju keliu. Ši vietovė to meto žemėlapiuose įvardinama kaip Pakalninkai (lenk. Dolna).

4. KALVOS JAU NETOLIESE

Tolimesnė kelio į Aukštuosius Panerius atkarpa – dab. Savanorių prospekto paskutinis trečdalis. Tuo laikotarpiu Žemieji Paneriai (Vilkpėdė) – retai gyvenama lygi vietovė, joje driekėsi dirbami laukai ir daržai, veikė nedidelės įmonės.

5. KELIAS VINGIUOJA Į KALVĄ

Savanorių alėja baigėsi. Šiame etape iš geto ar Lukiškių kalėjimo varomi žmonės jau būdavo išsekę, o pakilę į viršų, dalis ir visai netekę jėgų. Galbūt kai kurie iš jų, žvilgtelėjo į dešinę ir pamatė tolumoje vingiuojančią Nerį, o atsisukę – ir Vilnių?

6. PASKUTINIS ŽENKLAS

Ši XVII a. pradžioje Panerių kalvose pastatyta Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo koplyčia buvo vienas paskutinių istorinių miesto ženklų, kurį matė geto kaliniai. 1941 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Gardino plentu link žudynių vietos judančios pasmerktųjų kolonos nusidriekdavo kelis kilometrus.

7. NUO ČIA IKI TEN – KELETAS KILOMETRŲ

Užkopus į Panerių kalvą, priešais pasmerktųjų akis atsiverdavo platus akmenimis grįstas plentas, vedęs į Gardiną. Didžiųjų žudynių („akcijų“) metu, dalis aukų dar eidavo ties Šv. Kristaus Nukryžiuotojo koplyčia, o kiti jau kirsdavo žudynių vietos („bazės“) vartus.

Praėjo daugiau kaip 80 metų nuo nacistinės okupacijos pradžios ir 80 metų nuo Vilniaus geto likvidavimo. Tų, kurie kadaise vaikščiojo jo gatvėmis, nebeliko, tačiau Akivos Geršaterio fotografijos leidžia mums nueiti šį Kelią (ar jo dalį) patiems ir pažvelgti į jį Jų akimis.

1 7

Skaidrė 119

Primitivo

Plačiau