Kur Vilniuje gyvena knygos

Pasivaikščiojimas šeimoms

Kasmet Vilniuje vykstantis vaikų literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“ kviečia šeimas pasivaikščioti po Vilniaus senamiesčio vietas ir atrasti vietas, susijusias su knygomis. 2023 metų festivalis buvo dedikuotas miesto atgarsių, simbolių bei patirčių paieškoms vaikų literatūroje. Festivaliui pasibaigus ir toliau kviečiame šeimas tyrinėti Vilnių pagal maršrutą „Kur Vilniuje gyvena knygos“.

Miestinėdami šiuo maršrutu aplankysite įvairias knygų vietas ir lavinsite pastabumą bei vaizduotę, atlikdami smagias užduotis. Atsakymus rasite prie papildomos informacijos.

Maršruto žemėlapis

1. „RAŠTINĖ“

„Raštinė“ – nepaprastų kanceliarinių prekių, knygų parduotuvė ir kavinė  įsikūrusi kampiniame sankryžos name. Pasirodo, ir seniau, maždaug prieš šimtą metų, čia pat veikė raštinių reikmenų parduotuvė, kuri buvo priedanga politinio pasipriešinimo būstinei. Maždaug prieš 500 metų žmonės raiti, vežimuoti ar pėsti atvykdavo (dabar čia sankryža, pilna automobilių) ir išvykdavo pro vienus iš dešimties miesto gynybinės sienos vartų.

Gynybinei sienai ir Trakų vartams atminti ant vieno prie sankryžos stovinčio namo kampo yra skulptūra. Kaip manai, kokios profesijos žmogus ten pavaizduotas?

 • Karys
 • Rašytojas
 • Medžiotojas

2. VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI VAIKŲ BIBLIOTEKA

Biblioteka įsikūrusi senuose grafų Tiškevičių rūmų pastatuose. Seniau vidiniame kieme galėjai pamatyti arklides, karietinę, ledaunę (pastatėlį maisto produktams šaltai laikyti). Šiandien įėjęs į kiemą ir pasukęs dešinėn rasi vaikų biblioteką. Ši rūmų dalis taip pat turi savo paslapčių. Tyrinėdamas skirtingų kambarių knygų lentynų įdomybes gali rasti koridorių – buvusią gatvę, ją atpažinsi iš gatvių lentelių „Trakų g. 10“ ir „Trakų g. 12“ ir įmantraus veidrodžio.

O šalia yra dar vienas paslaptingas mažutėlis koridorius (paprašyk bibliotekininkės pagalbos jį rasti), jame tamsoje laukia pasislėpęs bibliotekos kas…?

 • Drakonas
 • Voras
 • Tarakonas

3. KOMPOZITORIAUS AIKŠTĖ IR POETĖS PAUKŠTIS

Stanislovo Moniuškos aikštė pavadinta kompozitoriaus garbei – jo skulptūrą rasi ant didelio nuo kitos skulptūros likusio paaukštinimo. Skulptūra žiūri į kitoje gatvės pusėje stovintį pastatą – Mokytojų namus. Tai vieta, kurioje gali (ap)lankyti būrelius, parodas, koncertus bei organizaciją „Vaikų žemė“ – šio maršruto sumanytoją, vaikų knygų festivalių ir susitikimų su vaikais organizatorę. Aplink kompozitoriaus skulptūrą nemažai įdomybių: šv. Kotrynos – žinių ir mokslo globėjos bažnyčia, dabar virtusi koncertų sale, knygų namelis –  bibliotekėlė, panaši į inkilėlį, ir prie parduotuvės pasislėpusi skulptūra. Ji skirta vienai žymiausių ir turbūt daugiausia apie Vilnių eilėraščių surimavusiai poetei Juditai Vaičiūnaitei.

Rask poetei skirtą skulptūrą su gražiai čiulbančiu paukščiu – lakštingala. Kaip vadinasi daiktas ant kurio ji tupi?

 • Skėtis
 • Plunksnakotis
 • Knyga

4. „AKADEMINĖ KNYGA“ IR ALUMNATO KIEMAS

Knygyne „Akademinė knyga“ rasi įvairiausių knygų: nuo skirtų vaikams iki labai specifinių, skirtų mokslininkams ar tyrėjams. Knygyno pašonėje esantis „Alumnato“ kiemelis – daugelio laikomas vienu gražiausių Vilniuje. Jo vardą lėmė gyventojai. Prieš 400 metų kiemelio pastatuose gyveno seminaristai – studentai norintys tapti kunigais. O lotynų kalba „alumnus“ reiškia mokinys, studentas. Dėl daugybės arkų kiemelis primena Italiją, bet jame augantis medis tikina, kad esame Lietuvoje.

Ar gali suskaičiuoti, kiek arkų yra šiame kieme? Dabar eik pro vartus tolyn į kitą kiemelį, rask skulptūrą su dviem drambliais, laikančiais žaidimo lentą ant nugarų, ir suskaičiuok visus baltus langelius. Atimk mažesnį skaičių iš didesnio. Kokį gavai dviženklio pirmą skaičių? 

 • Devyni
 • Keturi
 • Vienas

5. VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS DURYS

Vilniaus universiteto bibliotekoje saugoma tūkstančiai knygų, kai kurios jų labai senos ir retos, padovanotos bibliotekai žymių didikų ir net kunigaikščio Žygimanto Augusto. Viena vertingiausių – pirmoji spausdinta lietuviška knyga „Katekizmas”, kurią parašė Martynas Mažvydas 1547 m. Šiai knygai skirtas paminklas – bronzinės bibliotekos durys, jose pavaizduoti svarbiausi Lietuvos senosios raštijos kūrėjai.

Įsižiūrėk į durų rankenas, kurios panašios į gyvates, bet iš tiesų tai ne gyvatės. Sakoma, kad ši lietuvių mitologinė būtybė atneša turtus. Tad būtinai už rankenų pasilaikyk, ko nors vertingo panorėk ir užrašyk, kas šie paslaptingi padarai?

 • Žalčiai
 • Gyvatės
 • Aitvarai

6. MENŲ SPAUSTUVĖ

Maždaug prieš du šimtus metų šiuose pastatuose veikė garsaus Vilniaus spaustuvininko Juozapo Zavadskio knygų spaustuvė. Vėliau spaustuvininkai keitėsi, bet dar ilgai čia buvo kuriami laikraščiai ir žurnalai. Dabar „Menų spaustuvėje“ vyksta įvairiausi menininkų pasirodymai, spektakliai, koncertai ir festivaliai. Taip pat veikia „Infoteka“ – biblioteka, gausi leidinių apie meną ir įvairiausių pasirodymų įrašų.

Apsižvalgyk po Menų spaustuvės piešiniais išmargintą kiemą. Rask pasislėpusią varną. Kaip manai, koks vardas jai tiktų? Sugalvok.

7. VILNIAUS LITERATŲ NAMAI

Šiame name visais laikais gyveno žmonės, kurie mėgo knygas ir meną: spaustuvininkas, knygininkas, dailininkas-kolekcionierius ir daugelis kitų. Dabar pirmajame aukšte įsikūrė „Vilniaus literatų namai“. Juose vyksta susitikimai su rašytojais, dirbtuvės, knygų klubai. Prieš dvejus metus Vilnius gavo UNESCO literatūros miesto vardą – tokius vardus skiria miestams, kuriuose žmonės ne tik daug skaito ir rašo knygų, bet kuriuose vyksta ypač daug renginių skaitytojams ir knygų kūrėjams.

Užsuk pasisvečiuoti į vidų: patyrinėk vaikams skirtą knygų lentyną, apžiūrėk neįprastą vidinį kiemelį. Į kokią geometrinę figūrą jis panašus?

 • Trikampį
 • Kvadratą
 • Šešiakampį

 

1 7

Skaidrė 119

Vazonas

Plačiau