Vytauto Kernagio Vilnius

Maestro takais po Vilnių: nuo vaikystės namų iki didžiųjų scenų

Viena ryškiausių XX a. Lietuvos scenos ir viso kultūrinio gyvenimo asmenybių. Vytautas Kernagis savo dainomis, pasirodymais sugebėjo įkvėpti tūkstančius žmonių. Vilniuje užaugo jis pats, užaugo ir jo kūryba. Sostinėje galima rasti ne vieną paslėptą kampelį, kuris kažkada buvo svarbi Kernagio ir jo draugų kūrybos erdvė. Šis maršrutas leis jas atrasti – nuo pirmųjų žingsnių tėvų namuose, iki pasirodymų didžiosiose scenose. Nusikelti į praėjusio amžiaus akimirkas padės ir archyvinės fotografijos iš asmeninio Kernagių šeimos archyvo. Jas pamatysite paspaudę ant pagrindinų maršruto objektų nuotraukų.

Maršrutas parengtas bendradarbiaujant su VšĮ „Vytauto Kernagio fondas“, www.kernagis.lt

 

  • Trukmė:

    Neapibrėžta

  • Atstumas:

    Keliautojo nuožiūra pagal pasirinktus objektus

Maršruto žemėlapis

Vaikystės namai

Pilkas dviaaukštis namukas su veranda, kurio antrame aukšte du kambarius nuomojosi V. Kernagio tėvai. Šiame name Vytautas Kernagis gyveno penkerius metus nuo gimimo.

Skaityti toliau

Uždaryti

V. Kudirkos g. 5
2
Paauglystės ir studijų laikų namai

Šiame name, ties Lukiškių aikšte, išsikėlusi iš Kudirkos gatvės, įsikūrė Kernagių šeima. Jų butas
buvo kampinio namo antrame aukšte. Čia prabėgo Vytauto paauglystė ir jaunystė. Jis labai džiaugėsi, kad šiame bute jis turėjo savo plotą – „…ilgą ilgą, kaip dešrelė – su langu gale“ nuosavą kambarį, kurį vadino tiesiog „sasyska“.

Skaityti toliau

Uždaryti

3
Kabareto laikų namai

Kabareto klestėjimo metais 65-ąjame bute gyveno Vytautas ir Dalia Kernagiai su sūnumi Vytuku. Kabaretas sumanytas ir pradėtas dar Kaštonų (Angariečio) gatvėje.

Skaityti toliau

Uždaryti

Antakalnio g. 99
4
23-ioji vidurinė mokykla

Tuo metu tai buvo viena garsiausių Vilniaus mokyklų – ji žydėjo, kunkuliavo, nes ten buvo visko.
Mokyklą V. Kernagis vertino kaip „chebros“ susibūrimo vietą. Bigbito ansamblis „Aisčiai“ šioje
mokykloje atsirado ne savaime, o dėl to, kad V. Kernagis ir kiti paaugliai pradėjo mokytis skambinti gitaromis. Į šokius, kuriuose grodavo „Aisčiai‘, prisigrūsdavo mokinių iš viso Vilniaus. Dešimtokas Vytautas Kernagis buvo pašalintas iš mokyklos už elgesį, tuomet traktuotą chuliganišku ir disidentiniu.

Skaityti toliau

Uždaryti

5
Dailės institutas

Tuometiniame Vilniaus Dailės institute, 1971 m. gruodžio 25 d. – Kalėdų proga, V. Kernagis dalyvavo Kęstučio Antanėlio pastatytoje A. Lloydo Webberio roko operoje „Jėzus Kristus superžvaigždė“ (Jesus Christ Superstar). Tačiau K.Antanėlio žodžiais, būtent VYTAUTO dėka muzika tapo spektakliu. 1973m. Vytautas Kernagis čia susipažino su busimąją žmona Dalia Šuopyte.

Skaityti toliau

Uždaryti

Maironio g. 6
6
Lukiškių aikštė, „chebros“ susitikimo vieta

Prie antrojo suoliuko į kairę nuo paradinio įėjimo kasvakar rinkdavosi „chebra“. „Jeigu kada nors
buvai Brodo vaikas, tai visam gyvenimui“ – V.Kernagis prikėlė Brodo vaizdą, prisiminė „chebros“ vardus ir pavardes: Kęstas Antanėlis, Algis Puipa, Nijolė Oželytė, Balys Žiūraitis, Andrius Žibikas, Algis Sirijos Gira, Audra Poškaitytė, Rimas Steponaitis, Eglė Gylytė, Algis Mikutėnas, Izolda
Keidošiūtė, Olegas Zacharenkovas…
23-ioji, 15-oji, Salomeika, Vienuolynas, Čiurlionkė. “Į Brodą ateiti praktiškai niekam nebuvo toli…“
Dabar šiai vietai ir V.Kernagio kūrybos pradžiai įamžinti pastatytas bronzinis suoliukas su gitara
prie šono (architektas Rimvydas Kazickas, skulptorius Danielius Sodeika).

Skaityti toliau

Uždaryti

7
Akmenys

“Akmenys“ – akmeniniai Černiachovskio (dabar Kudirkos) aikštės kraštai kairėje, priešais Centro
Komiteto langus.
“Esu džinsinės kartos, išaugusios su „Bitlų“ dainomis, vaikas. O toji karta iki pabaigos lieka
pašėlusi…. savo vaikams Brodas davė labai tvirtą gyvenimo pagrindą, pasireiškiantį fantastišku
kūrybingumu,… iš kažkur atsiradusį beprotišką variklį, neleidžiantį apsamanoti“.

Skaityti toliau

Uždaryti

V. Kudirkos aikštė
8
Eglės Gylytės namas ir „chebros“ kiemas

Tai vadinamasis „Planetos“ (dabar „Skalvijos“ kino centro) kiemas, supamas Požėlos ir Vienuolio gatvių namų, kur rinkdavosi Brodo vaikai, tarp jų: Romas Juknevičius, Saulius Sverdiolas, Ramunė Nakaitė, Vilija Baumilaitė, Taurius Fledžinskas ir kiti.

Skaityti toliau

Uždaryti

Objektas žemėlapyje
9
Gastronomas (kieme – vakarinė mokykla)

Gastronomo kiemas. Čia, buvusioje 1-oje darbo jaunimo pamaininėje vakarinėje mokykloje, tuomet
dirbdamas Jaunimo teatre, mokėsi V.Kernagis.

Skaityti toliau

Uždaryti

Gedimino pr. 22
10
Profsąjungų kultūros rūmai, teatro studija

Profsąjungų kultūros rūmai ant Tauro kalno. Teatro studija, kur Vytautas atrado fantastinį dramos būrelį, vadovaujamą Valerijos Marcinkevičiūtės-Karalienės, įtraukusį daugybę jaunų gabių žmonių,
dabar garsių menininkų. Su vadove jie pastatė K.Binkio „Atžalyną“.

Skaityti toliau

Uždaryti

11
Lietuvos valstybinė konservatorija

Aktorinio meistriškumo studijos Lietuvos konservatorijoje – kelias “tarp dangaus ir žemės“,
padėjusios suvokti, ką reškia būti tarp gabesnių ir, kad nesi tarp jų blogesnis. 1969-ųjų metų vasarą
V.Kernagis įstojo mokytis į H.Vancevičiaus kursą. Kurso draugai: Vytautas Grigolis, Vytautas Rumšas, Sigitas Račkys, Jonas Braškys, Romanas Savickas, Regina Arbačiauskaitė, Genutė Ciplinskaitė… Po ketverių metų baigęs studijas, kartu su V.Grigoliu, V.Kernagis buvo paskirtas į Kauno dramos teatrą.

Skaityti toliau

Uždaryti

12
Filharmonija

Tai savarankiško režisūrinio darbo pradžia. Su pagyrimu baigęs Maskvos A. Lunačiarskio teatro
meno institutą (GITIS), Filharmonijoje V.Kernagis pradėjo režisieriaus darbą naujai įsteigtame Estrados skyriuje. Režisavo ir vedė Filharmonijos estrados renginius – „Pavasario ritmus“, “Rudens
paradą“, Palangos festivalius…
„Praėjus septyneriems metams, galiu tvirtinti, kad sodintas medis ima duoti vaisius“, – kalbėjo
Vytautas 1982 metų vasarą.

Skaityti toliau

Uždaryti

Aušros vartų g. 5
13
Vilniaus plokštelių studija

Amžinoji plokštelių studijos siela Zinutė Nutautaitė padėjo V.Kernagiui įgyvendinti ne vieną jo įrašų projektą. Kasmet po plokštelę, visos jo programos studijoje įrašytos. Paskutinė plokštelė – „Povo link“ – įrašyta 1989 metais. Čia 1994 metais buvo išleista ir pirmoji V.Kernagio vinilinė
plokštelė „Akustinis“.

Skaityti toliau

Uždaryti

B. Radvilaitės g. 8
14
Sporto rūmai

Tai buvo pagrindinė Estrados renginių vieta anuometiniame Vilniuje, kur V.Kernagis režisavo ir
vedė daugybę koncertų.

Skaityti toliau

Uždaryti

Rinktinės g. 1
15
Vilniaus Universitetas ir Šv. Jonų bažnyčia („Dainos teatro“ studija)

Tai „Dainos teatro“ patalpos – repeticijų kambariai, sandėliai. Šioje vietoje gimė idėjos ir buvo rengiamos programos Dainos teatro koncertams.

Skaityti toliau

Uždaryti

Šv. Jono g. 12
16
Universiteto aktų salė

Čia V. Kernagis, O. Zacharenkovas ir A. Ramonas 1969 – 1970 m. grojo šokiuose su grupe „Rupūs
miltai“. Apie 1977 m. šioje salėje vyko V. Kernagio dainuojamosios poezijos koncertas.

Skaityti toliau

Uždaryti

M. K. Čiurlionio g. 21
17
Kareivinių siena

1973 – 1974 m. V. Kernagis, tarnaudamas Sovietų armijoje, buvo karinio šokių ir dainų ansamblio
nariu kartu su draugu S. Račkiu. Per plyšį, buvusį toje sienoje, kareiviai vyresnybei nežinant pabėgdavo į miestą ir per ją slaptą grįždavo.

Skaityti toliau

Uždaryti

M. K. Paco g.
18
Aktorių namai

Čia veikusi Teatro draugija antrame aukšte turėjo nedidelę salę, kurioje apie 1977 – 1978 m. vyko ir
V. Kernagio autoriniai koncertai.

Skaityti toliau

Uždaryti

Gedimino pr. 1
19
Meno darbuotojų rūmai

Šiuose rūmuose apie 1977 m. vyko V. Kernagio ir kitų dainuojamosios poezijos atlikėjų koncertai.

Skaityti toliau

Uždaryti

Daukanto a. 3/8,
20

Maršruto žemėlapis

Vaikystės namai

Pilkas dviaaukštis namukas su veranda, kurio antrame aukšte du kambarius nuomojosi V. Kernagio tėvai. Šiame name Vytautas Kernagis gyveno penkerius metus nuo gimimo.

Skaityti toliau

Uždaryti

V. Kudirkos g. 5
Paauglystės ir studijų laikų namai

Šiame name, ties Lukiškių aikšte, išsikėlusi iš Kudirkos gatvės, įsikūrė Kernagių šeima. Jų butas
buvo kampinio namo antrame aukšte. Čia prabėgo Vytauto paauglystė ir jaunystė. Jis labai džiaugėsi, kad šiame bute jis turėjo savo plotą – „…ilgą ilgą, kaip dešrelė – su langu gale“ nuosavą kambarį, kurį vadino tiesiog „sasyska“.

Skaityti toliau

Uždaryti

Kabareto laikų namai

Kabareto klestėjimo metais 65-ąjame bute gyveno Vytautas ir Dalia Kernagiai su sūnumi Vytuku. Kabaretas sumanytas ir pradėtas dar Kaštonų (Angariečio) gatvėje.

Skaityti toliau

Uždaryti

Antakalnio g. 99
23-ioji vidurinė mokykla

Tuo metu tai buvo viena garsiausių Vilniaus mokyklų – ji žydėjo, kunkuliavo, nes ten buvo visko.
Mokyklą V. Kernagis vertino kaip „chebros“ susibūrimo vietą. Bigbito ansamblis „Aisčiai“ šioje
mokykloje atsirado ne savaime, o dėl to, kad V. Kernagis ir kiti paaugliai pradėjo mokytis skambinti gitaromis. Į šokius, kuriuose grodavo „Aisčiai‘, prisigrūsdavo mokinių iš viso Vilniaus. Dešimtokas Vytautas Kernagis buvo pašalintas iš mokyklos už elgesį, tuomet traktuotą chuliganišku ir disidentiniu.

Skaityti toliau

Uždaryti

Dailės institutas

Tuometiniame Vilniaus Dailės institute, 1971 m. gruodžio 25 d. – Kalėdų proga, V. Kernagis dalyvavo Kęstučio Antanėlio pastatytoje A. Lloydo Webberio roko operoje „Jėzus Kristus superžvaigždė“ (Jesus Christ Superstar). Tačiau K.Antanėlio žodžiais, būtent VYTAUTO dėka muzika tapo spektakliu. 1973m. Vytautas Kernagis čia susipažino su busimąją žmona Dalia Šuopyte.

Skaityti toliau

Uždaryti

Maironio g. 6
Lukiškių aikštė, „chebros“ susitikimo vieta

Prie antrojo suoliuko į kairę nuo paradinio įėjimo kasvakar rinkdavosi „chebra“. „Jeigu kada nors
buvai Brodo vaikas, tai visam gyvenimui“ – V.Kernagis prikėlė Brodo vaizdą, prisiminė „chebros“ vardus ir pavardes: Kęstas Antanėlis, Algis Puipa, Nijolė Oželytė, Balys Žiūraitis, Andrius Žibikas, Algis Sirijos Gira, Audra Poškaitytė, Rimas Steponaitis, Eglė Gylytė, Algis Mikutėnas, Izolda
Keidošiūtė, Olegas Zacharenkovas…
23-ioji, 15-oji, Salomeika, Vienuolynas, Čiurlionkė. “Į Brodą ateiti praktiškai niekam nebuvo toli…“
Dabar šiai vietai ir V.Kernagio kūrybos pradžiai įamžinti pastatytas bronzinis suoliukas su gitara
prie šono (architektas Rimvydas Kazickas, skulptorius Danielius Sodeika).

Skaityti toliau

Uždaryti

Akmenys

“Akmenys“ – akmeniniai Černiachovskio (dabar Kudirkos) aikštės kraštai kairėje, priešais Centro
Komiteto langus.
“Esu džinsinės kartos, išaugusios su „Bitlų“ dainomis, vaikas. O toji karta iki pabaigos lieka
pašėlusi…. savo vaikams Brodas davė labai tvirtą gyvenimo pagrindą, pasireiškiantį fantastišku
kūrybingumu,… iš kažkur atsiradusį beprotišką variklį, neleidžiantį apsamanoti“.

Skaityti toliau

Uždaryti

V. Kudirkos aikštė
Eglės Gylytės namas ir „chebros“ kiemas

Tai vadinamasis „Planetos“ (dabar „Skalvijos“ kino centro) kiemas, supamas Požėlos ir Vienuolio gatvių namų, kur rinkdavosi Brodo vaikai, tarp jų: Romas Juknevičius, Saulius Sverdiolas, Ramunė Nakaitė, Vilija Baumilaitė, Taurius Fledžinskas ir kiti.

Skaityti toliau

Uždaryti

Objektas žemėlapyje
Gastronomas (kieme – vakarinė mokykla)

Gastronomo kiemas. Čia, buvusioje 1-oje darbo jaunimo pamaininėje vakarinėje mokykloje, tuomet
dirbdamas Jaunimo teatre, mokėsi V.Kernagis.

Skaityti toliau

Uždaryti

Gedimino pr. 22
Profsąjungų kultūros rūmai, teatro studija

Profsąjungų kultūros rūmai ant Tauro kalno. Teatro studija, kur Vytautas atrado fantastinį dramos būrelį, vadovaujamą Valerijos Marcinkevičiūtės-Karalienės, įtraukusį daugybę jaunų gabių žmonių,
dabar garsių menininkų. Su vadove jie pastatė K.Binkio „Atžalyną“.

Skaityti toliau

Uždaryti

Lietuvos valstybinė konservatorija

Aktorinio meistriškumo studijos Lietuvos konservatorijoje – kelias “tarp dangaus ir žemės“,
padėjusios suvokti, ką reškia būti tarp gabesnių ir, kad nesi tarp jų blogesnis. 1969-ųjų metų vasarą
V.Kernagis įstojo mokytis į H.Vancevičiaus kursą. Kurso draugai: Vytautas Grigolis, Vytautas Rumšas, Sigitas Račkys, Jonas Braškys, Romanas Savickas, Regina Arbačiauskaitė, Genutė Ciplinskaitė… Po ketverių metų baigęs studijas, kartu su V.Grigoliu, V.Kernagis buvo paskirtas į Kauno dramos teatrą.

Skaityti toliau

Uždaryti

Filharmonija

Tai savarankiško režisūrinio darbo pradžia. Su pagyrimu baigęs Maskvos A. Lunačiarskio teatro
meno institutą (GITIS), Filharmonijoje V.Kernagis pradėjo režisieriaus darbą naujai įsteigtame Estrados skyriuje. Režisavo ir vedė Filharmonijos estrados renginius – „Pavasario ritmus“, “Rudens
paradą“, Palangos festivalius…
„Praėjus septyneriems metams, galiu tvirtinti, kad sodintas medis ima duoti vaisius“, – kalbėjo
Vytautas 1982 metų vasarą.

Skaityti toliau

Uždaryti

Aušros vartų g. 5
Vilniaus plokštelių studija

Amžinoji plokštelių studijos siela Zinutė Nutautaitė padėjo V.Kernagiui įgyvendinti ne vieną jo įrašų projektą. Kasmet po plokštelę, visos jo programos studijoje įrašytos. Paskutinė plokštelė – „Povo link“ – įrašyta 1989 metais. Čia 1994 metais buvo išleista ir pirmoji V.Kernagio vinilinė
plokštelė „Akustinis“.

Skaityti toliau

Uždaryti

B. Radvilaitės g. 8
Sporto rūmai

Tai buvo pagrindinė Estrados renginių vieta anuometiniame Vilniuje, kur V.Kernagis režisavo ir
vedė daugybę koncertų.

Skaityti toliau

Uždaryti

Rinktinės g. 1
Vilniaus Universitetas ir Šv. Jonų bažnyčia („Dainos teatro“ studija)

Tai „Dainos teatro“ patalpos – repeticijų kambariai, sandėliai. Šioje vietoje gimė idėjos ir buvo rengiamos programos Dainos teatro koncertams.

Skaityti toliau

Uždaryti

Šv. Jono g. 12
Universiteto aktų salė

Čia V. Kernagis, O. Zacharenkovas ir A. Ramonas 1969 – 1970 m. grojo šokiuose su grupe „Rupūs
miltai“. Apie 1977 m. šioje salėje vyko V. Kernagio dainuojamosios poezijos koncertas.

Skaityti toliau

Uždaryti

M. K. Čiurlionio g. 21
Kareivinių siena

1973 – 1974 m. V. Kernagis, tarnaudamas Sovietų armijoje, buvo karinio šokių ir dainų ansamblio
nariu kartu su draugu S. Račkiu. Per plyšį, buvusį toje sienoje, kareiviai vyresnybei nežinant pabėgdavo į miestą ir per ją slaptą grįždavo.

Skaityti toliau

Uždaryti

M. K. Paco g.
Aktorių namai

Čia veikusi Teatro draugija antrame aukšte turėjo nedidelę salę, kurioje apie 1977 – 1978 m. vyko ir
V. Kernagio autoriniai koncertai.

Skaityti toliau

Uždaryti

Gedimino pr. 1
Meno darbuotojų rūmai

Šiuose rūmuose apie 1977 m. vyko V. Kernagio ir kitų dainuojamosios poezijos atlikėjų koncertai.

Skaityti toliau

Uždaryti

Daukanto a. 3/8,