Vilnius vaikams

Jeigu turite vaikų ir norite juos supažindinti su senamiesčiu, tačiau nežinote, kaip tai padaryti įdomiai, išbandykite šį miesto patirčių maršrutą-žaidimą.

Jis idealiai tiks šeimoms su 7–10 metų vaikais. Sekdami maršrutu mažieji miestiečiai raginami atkreipti dėmesį į 15 smulkių, bet nepaprastai įdomių miesto akcentų – šuniukų, meškiukų, undinėlės skulptūras, pasimatuos „ūgiu“ su didžiuoju Neries potvyniu, paglostys katinėliui nosį, tačiau svarbiausia, kviečiami pažinti miestą ir vykdyti nuotaikingas užduotis.

Norintys pasivaikščioti ir užduotis įveikti be išmaniųjų įrenginių, popierinį „Vilnius vaikams“ žemėlapį gali pasiimti Turizmo informacijos centruose.

Įrašo pavadinimasVilnius vaikams

Įrašo trukmė0:38

Maršruto žemėlapis

1. Skulptūra „Lietuvių skalikas“

Šie šunys vadinami Lietuvos skalikais. Tai viena seniausių medžioklinių šunų veislių, vienintelė išvesta Lietuvoje. Senovėje kunigaikščiai į medžioklę pasiimdavo ne tik ginklus, bet ir vesdavosi būrį skalikų, kurie padėdavo susekti žvėris.

Pastebėk: į kurią pusę rodo trečiojo šunelio uodega?

Įsivaizduok: išdresuoti šunys atsiliepia tik kviečiami vardais. Kaip manai, kokie galėtų būti šių trijų skalikų vardai?

2. Mozės skulptūra

Mozė – Šventajame Rašte minimas pranašas. Būtent jam Dievas perdavė 10 įsakymų. Tačiau kodėl toks nepaprastas žmogus vaizduojamas su ragais? Pasirodo, verčiant Bibliją iš hebrajų į lotynų kalbą dėl žodžių panašumo įsivėlė klaida ir žodis „švytintis“ virto „raguotu“. Dėl to Mozė ne tik šioje skulptūroje, bet ir daugelyje kitų meno kūrinių klaidingai vaizduojamas su ragais.

Pastebėk: kiek apaštalų skulptūrų palaiko draugiją Mozei centriniame Katedros fasade?

Įsivaizduok: Mozė vaizduojamas kažką rūsčiai sakantis. Kaip manai, ką jis pasakytų aikštės lankytojams, jei atgytų?

3. 1931 m. potvynio žyma

1931 m. pavasarį Vilnių užklupo didžiulis potvynis, iš krantų išsiliejusios Vilnia ir Neris užtvindė miesto gatves. Ši akmenyje įrėžta linija žymi aukščiausią vandens pakilimo lygį. Potvynis pridarė miestui daug žalos, bet atskleidė ir labai reikšmingą paslaptį –tvarkant užlietus Katedros požemius buvo surasti Lenkijos karalienės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Barboros Radvilaitės palaikai!

Pastebėk: kokia raidė yra prirašyta šalia skaičių žymos? Ką ji galėtų reikšti?

Įsivaizduok: potvynio metu automobiliais važinėti buvo neįmanoma. Kaip tuomet miesto gyventojai pasiekdavo vieni kitus?

4. Meškiukų figūros

Šiems meškiukams – daugiau nei šimtas metų! Jie buvo saldumynų parduotuvės, kuri šiame pastate veikė iki pirmojo pasaulinio karo, puošmena. Savo gaminius parduotuvei tiekė tuo metu labai garsus Vilniaus šokolado ir saldainių fabrikas „Viktorija“.

Pastebėk: kiek meškiukų puošia pastato fasadą?

Įsivaizduok: atnaujinant pastatą meškiukai buvo perdažyti. Kokios spalvos jie buvo prieš šimtą metų?

5. Vilniaus universiteto bibliotekos durys

Šios ypatingos durys pagamintos iš bronzos ir sveria net kelis šimtus kilogramų! Jos skirtos pirmosios lietuviškos knygos, parašytos Martyno Mažvydo,450 metų jubiliejui paminėti. Čia pavaizduoti svarbiausi Lietuvos kultūros įvykiai ir žmonės, prisidėję prie Vilniaus universiteto ir lietuvių kalbos puoselėjimo.

Pastebėk: kaip vadinasi pirmoji lietuviška knyga, kurios išleidimo jubiliejui paminėti buvo sukurtos šios durys?

Įsivaizduok: šių durų rankenos neįprastos formos. Ką jos galėtų vaizduoti?

6. Skulptūra „Alumnato drambliukai“

Šie drambliukai ant savo nugaros laiko šachmatų – vieno seniausių stalo žaidimų – lentą. Prieš kelis dešimtmečius gretimame pastate veikė šachmatininkų klubas ir šio klubo užsakymu buvo sukurta skulptūra-žaidimo staliukas (autorius – Vytenis Jankūnas).

Pastebėk: kokių langelių lentoje yra daugiau – juodų ar baltų?

Įsivaizduok: prieš tave atsiveria visas prezidentūros vidinis kiemas. Jis kiek tuštokas. Jeigu būtum architektas, ar ką nors statytum aikštės centre?

7. Literatų gatvės projektas

Literatų g. dalies namų sienas puošia daugiau nei 200 įvairiausių dailės kūrinėlių: plokštelių ir objektėlių. Kiekvienas jų yra skirtas pagerbti su Vilniumi ir Lietuva susijusius lietuvių, lenkų, baltarusių ir kitų tautų rašytojus. Būtent Literatų g. kurį laiką gyveno ir garsusis poetas Adomas Mickevičius.

Pastebėk: kuriuo numeriu pažymėtas kūrinėlis A. Mickevičiui?

Įsivaizduok: jei būtum poetas, kokiu simboliu norėtum būti įamžinta(s) Literatų g. sienoje? Nupiešk tai!

8. Šv. Onos bažnyčia

Šv. Onos bažnyčia pastatyta daugiau nei prieš 500 metų ir yra laikoma vienu gražiausių Vilniaus statinių. Net sklando legenda, esą pats imperatorius Napoleonas, pamatęs šią bažnyčią, sakė norįs ją ant delno parsinešti į Paryžių!

Pastebėk: bažnyčios duris puošia meniškos rankenos. Kokius pasakų veikėjus galima įžvelgti?

Įsivaizduok: ant durų matomos pasikartojančios S ir A raidės. Ką jos galėtų reikšti?

9. Skulptūra „Undinė“

Bronzinė undinėlė Vilnios krantinės nišoje svajingai sėdi jau nuo 2002 metų. Ją sukurti sumanė Užupio kavinės šeimininkas. Kartais sakoma, kad būtent skulptūra„Undinė“privilioja į meniškąjį Užupį keliautojus iš viso pasaulio.

Pastebėk: kokie skaičiai iškalti akmenyje virš undinėlės?

Įsivaizduok: undinėlė visą laiką viena… Pabandyk įsivaizduoti, kokia skulptūra galėtų jai palaikyti draugiją

10. Paminklas Mečislavui Dordzikui

Tai vienas seniausių paminklų Vilniuje. Jis pastatytas 1933 m. ir skirtas pagerbti lenko moksleivio Mečislavo Dordziko žygdarbį – jaunuolis gelbėjo patvinusioje Vilnios upėje skęstantį keturmetį žydų tautybės berniuką Chackelį Charmacą. Deja, gelbėdamas kito gyvybę pats Mečislavas žuvo…

Pastebėk: šis paminklas stovi labai keistoje vietoje, tačiau buvo statytas su mintimi, kad bus prie upės.Kaip manai, kurios iš gatvių tuo metu dar nebuvo?

Įsivaizduok: ir šiais laikais yra didvyrių, gelbstinčių kitų gyvybes, nuolat gera kitiems darančių žmonių. Pagalvok, ar tokių pažįsti? Kokiam žmogui už jo gerus darbus norėtum pastatyti paminklą?

11. Skulptūra „Medeinė“

Lietuvių protėviai tikėjo į daugybę dievybių. Ši skulptūra vaizduoja vieną jų –miškų ir medžioklės deivę Medeinę, kartais dar vadinamą Žvorūna. Sakoma, kad jai aukodavo net ir Lietuvos karalius Mindaugas!

Pastebėk: ant vienos iš meškos letenų yra užmautas žiedas. Ant kurios?

Įsivaizduok: ką kadaise žmonės aukodavoMedeinei?

12. Šv. Kazimiero bažnyčia (Vilnius vaikams)

Šv. Kazimieras – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalaitis, šventasis, Lietuvos globėjas. Būtent jo atminimui vienuoliai jėzuitai pastatė šią bažnyčią. Pasak legendos, kertinį akmenį į senamiestį iš Antakalnio rideno net 700 žmonių! Dalį šio akmens ir šiandien galima pamatyti bažnyčios fasado sienoje.

Pastebėk: atkreipk dėmesį į angelėlio veidą virš durų. Kiek dar tokių gali suskaičiuoti bažnyčios fasade?

Įsivaizduok: kiek tolėliau atsitraukęs nuo bažnyčios, jos viršuje gali pamatyti didžiulę puošnią karūną. Lietuva turėjo tik vieną karalių – Mindaugą. Jei dabar būtų galima išrinkti naują Lietuvos karalių, kokį žmogų juo paskirtum?

13. Paminklas daktarui Cemachui Šabadui

Ši skulptūra skirta žydų tautybės gydytojui Cemachui Šabadui. Vilniuje ir apylinkėse jis garsėjo savo gerais darbais: įkūrė našlaičių prieglaudą, vaikus ir vargšus gydė nemokamai, rūpinosi švietimo klausimais. Vėliau šis nepaprastas žmogus tapo garsios pasakos „Daktaras Aiskauda“ personažo prototipu.

Pastebėk: ką rankose laiko mergaitė?

Įsivaizduok: ką daktaras sako mergaitei?

14. Skulptūra „Šv. Kristoforas“

Šv. Kristoforas –Vilniaus miesto ir visų keliautojų globėjas. Pasak legendos, jis gyvenęs prie upės ir ant savo tvirtų pečių per ją nešiodavęs keleivius. Kartą mažas berniukas paprašė Kristoforo perkelti jį į kitą krantą. Bebrendant vaikelis darėsi vis sunkesnis, net iškilo grėsmė nuskęsti. Berniukas atskleidė, kad esąs Kristus ir nešąs savo rankose viso pasaulio sunkumus.

Pastebėk: kas parašyta ant skulptūros postamento?

Įsivaizduok: berniuko rankose laikomas rutulys simbolizuoja pasaulio sunkumus.Kaip manai, su kokiais didžiausiais sunkumais dabar susiduria pasaulio žmonės?

15. Skulptūra „Miesto vartų sargybinis“

Viduramžiais Vilnių juosė gynybinė siena, skirta apsiginti nuo priešų antpuolių. Sienoje buvo įrengtidevyneri vartai, pro kuriuos buvo galimai patekti į miestą. Vieni tų vartų buvo čia, Trakų ir Pylimo gatvių sankirtoje. Skulptūra vaizduoja šarvuotą sargybinį, budintį ir saugantį įėjimą į Vilnių. Deja, iki šių dienų išliko tik labai maža dalis gynybinės sienos ir tik vieneri– Aušros – vartai.

Pastebėk: kas pavaizduota ant sargybinio skydo?

Įsivaizduok: o jei tu turėtum skydą, koks tavo skiriamasis ženklas būtų jame pavaizduotas? Nupiešk jį!

1 15

Skaidrė 119

„Gloria“ restoranas

Plačiau