Kirtimų kultūros centras

Kirtimų kultūros centras – projektų, profesionaliojo ir mėgėjų meno renginių erdvė, atvira įvairaus pobūdžio bendradarbiavimui bei iniciatyvoms. Kultūros centras veikia nuo 1958 m. Šiuo metu pagrindinės centro veiklos kryptys – koncertų, kino peržiūrų, parodų, edukacinių renginių, diskusijų organizavimas, projektų rengimas ir įgyvendinimas vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.