Asmens duomenų tvarkymas

Patvirtinu, jog esu informuotas apie tai, kad:

  • Mano asmens duomenų valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).
  • Asmens duomenų tvarkymo tikslas: Įgyvendinti COVID-19 profilaktikos ir kontrolės priemones, kad prireikus galėtume duomenis apie ekskursijos dalyvius perduoti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, taip pat informuoti dalyvius apie susitikimo vietą.
  • Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. vykdant užduotį viešojo intereso labui.
  • Mano asmens duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi 14 dienų nuo susitikimo dienos.
  • Mano asmens duomenys bus pateikti ekskursiją vedančiam gidui, taip pat gali būti pateikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipiantis raštu turiu teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt .