Apsišviesti bažnyčių rūsiuose

  • Vilniaus arkikatedros bazilikos požemiai

Šimtmečių istorija – po pagrindine Lietuvos šventove. Vilniaus širdyje boluojančios katedros požemiuose – karališkasis mauzoliejus su Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto žmonos Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės palaikais, valdovo Vladislovo Vazos širdimi, Vytauto Didžiojo sarkofagu. Taip pat čia yra išlikusi viena seniausių freskų Lietuvoje, nutapyta XIV a. pab. – XV a. pr.

Prieš kelerius metus atvertas naujas Ekstremalus Vilniaus katedros požemių maršrutas po šiaurinę katedros požemių dalį. Jis veda per erdves, kurios anksčiau buvo neprieinamos. Autentiški įėjimai kai kuriose vietose yra labai siauri, tad gali tekti eiti keturiomis. 

SVARBU: Lankytojai priimami grupėmis, būtina registracija į ekskursijas.

Adresas: Katedros a. 2

Nerk gilyn: https://bpmuziejus.lt/pozemiai.html ir https://bpmuziejus.lt/ekstremalus-pozemiu-marsrutai.html

Vilniaus arkikatedros bazilikos požemiuose organizuojamos nemokamos ekskursijos „Neakivaizdinio Vilniaus“  gimtadienio proga. 

Balandžio 20 d., 10:00 val. – Šioje ekskursijoje vietų nėra.

Balandžio 20d., 12:00 val. – Šioje ekskursijoje vietų nėra.

Nuotr. Bažnytinio paveldo muziejaus archyvo

Nuotr. Bažnytinio paveldo muziejaus archyvo

  • Buvusio bernardinių vienuolyno požemiai

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir bernardinių vienuolyno ansamblis, funduotas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didiko Leono Sapiegos, – retas renesansinės ir ankstyvojo baroko kultūros epochų architektūros pavyzdys. Vienuolynas turi išskirtinę renesansinę trijų kiemų struktūrą, o pastato viduje išliko autentiški skliautuoti XVII–XVIII a. rūsiai, žavintys atidengtais šimtmečius menančiais raudonų plytų ir akmenų mūrais.

SVARBU: Vėlinių laikotarpiu muziejuje atveriama vieno garsiausių XVI–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų L. Sapiegos kripta.

Adresas: Šv. Mykolo g. 9

Nerk gilyn: https://bpmuziejus.lt/sv-mykolo-baznycia-2.html 

Buvusio bernardinių vienuolyno požemiuose organizuojamos nemokamos ekskursijos „Neakivaizdinio Vilniaus“  gimtadienio proga.

Balandžio 20 d., 11:00 val. Šioje ekskursijoje nėra vietų.

Nuotr. Bažnytinio paveldo muziejaus archyvo

Nuotr. Bažnytinio paveldo muziejaus archyvo

  • Šv. Kazimiero bažnyčios kripta

Vienos pirmųjų barokinių bažnyčių Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje istorija siekia XVII a. Būtent šiuo laikotarpiu datuojama ir po didžiuoju altoriumi rasta kripta, kurioje buvo laidojami jėzuitai. Kriptos skliautai puošti freskomis ir lotyniškais užrašais. Čia įrengta ir bažnyčioje dirbusio Andriejaus Bobolos, vėliau paskelbto šventuoju, atminimo vieta su jo relikvija.

SVARBU: Aplankyti kriptą galima tik specialių renginių metu.

Adresas: Didžioji g. 34

Nerk gilyn: https://www.kazimiero.lt/ 

Šv. Kazimiero bažnyčios kriptoje galima aplankyti ir „Neakivaizdinio Vilniaus“ gimtadienio proga organizuojamos nemokamos ekskursijos metu.

Balandžio 20 d., 12:00 val. – Šioje ekskursijoje nėra vietų.

Balandžio 20 d., 15:00 val. Šioje ekskursijoje nėra vietų.

  • Buvusio bonifratų vienuolyno prie Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios rūsys

Mažytė bažnyčia LR Prezidentūros pašonėje žinoma ne tik dėl malonėmis garsėjančio Marijos Snieginės paveikslo, bet ir stebuklingo šaltinio. Tikėta, kad jo vanduo gydydavo akių ligas. Šis šaltinis tebėra buvusio bonifratrų vienuolyno rūsyje. Mat XVI a. šioje vietoje veikė gerųjų brolių (lot. boni fratres) vienuolynas ir pirmoji miesto psichiatrijos ligoninė. Vėliau pastatai buvo perduoti Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijai, vienuolynas rekonstruotas. 

SVARBU: Aplankyti rūsį galima tik specialių renginių metu.

Adresas: S. Daukanto a. 1

Nerk gilyn: https://svkryziausbaznycia.lt/

Buvusio bonifratų vienuolyno prie Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios rūsiuose organizuojamos nemokamos ekskursijos „Neakivaizdinio Vilniaus“  gimtadienio proga. 

Balandžio 20 d., 12:30 val. – Šioje ekskursijoje nėra vietų.

Balandžio 21 d., 12:30 val. Šioje ekskursijoje nėra vietų.

  • Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios požemiai

Po visa Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia yra rūsiai, kur buvo laidojami vienuoliai. Deja, patekti į kriptą, kurioje yra LDK etmono ir Vilniaus vaivados Mykolo Kazimiero Paco, XVII a. fundavusio šventovės Antakalnyje statybas kaip padėką Dievui už išsigelbėjimą kare su Maskva, sarkofagas, šiuo metu neįmanoma. Tačiau atviras įėjimas į centrinę ir kelias mažąsias kriptas. Čia įrengtos kelios parodos: paveikslų, rastų tvarkant rūsius, liturginių drabužių, kitų reikmenų ir papuošimų ekspozicija (pavyzdžiui, kalėdaičių kepimo įrenginiai), knygų.

Adresas: Antakalnio g. 1

Nerk gilyn: https://vilniauspetropovilo.lt/istorija/ 

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios požemiuose organizuojamos nemokamos ekskursijos „Neakivaizdinio Vilniaus“  gimtadienio proga. 

Balandžio 20 d., 10:00 val. – Šioje ekskursijoje nėra vietų.

Balandžio 20 d., 14:00 val. Šioje ekskursijoje nėra vietų.

Balandžio 21 d., 14:00 val. – Šioje ekskursijoje nėra vietų.

Šv. Petro ir Povilo bažnyčios nuotr.

Šv. Petro ir Povilo bažnyčios nuotr.

  • Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios kripta

Nuo bokšto su vaizdu į gražiausias Vilniaus panoramas iki požeminės kriptos, kur buvo laidojami vienuoliai, – XVI a. Bernardinų bažnyčia, laikoma medinio baroko karaliene, kupina įdomių istorijų. Būtent čia yra vienos seniausių freskų Lietuvoje. Be to, pasakojama, kad šioje bažnyčioje Radvilos norėjo įrengti savo nekropolį. 

Dėmesio! Po Bernardinų istorinį architektūrinį ansamblį reguliariai organizuojamos ekskursijos nusileidžiant į požemius. Į ekskursijas būtina užsiregistruoti iš anksto.

Adresas: Maironio g. 10

Nerk gilyn: https://www.bernardinuparapija.lt/bernardinu-ansamblis/bernardinu-istorinis-architekturinis-ansamblis 

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios kriptoje organizuojamos nemokamos ekskursijos „Neakivaizdinio Vilniaus“  gimtadienio proga.

Balandžio 20 d., 10:00 val. – Šioje ekskursijoje nėra vietų.

Balandžio 20 d., 16:00 val. – Šioje ekskursijoje nėra vietų.

Balandžio 21 d., 14:00 val. Šioje ekskursijoje nėra vietų.

Nuotr. Donato Jokūbaičio

Nuotr. Donato Jokūbaičio

  • Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios rūsys

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia unikali tuo, kad turi tris aukštus, o jos rūsys saugo gausybę archeologinių paslapčių. XIV a. siekiančią šventovę keliskart suniokojo gaisrai, ji atstatyta XVIII a. Tai vienintelė Vilniuje vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčia, turinti tik vieną bokštą.

Dėmesio! Kiekvieną savaitę organizuojamos ekskursijos po Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią „Pažink Ramintoją“ nusileidžiant į rūsį. Dalyvavimas nemokamas (norintieji gali palikti auką bažnyčiai), reikalinga registracija. 

Adresas: Savičiaus g. 15

Nerk gilyn: https://ramintoja.lt/kvieciame-i-ekskursijas/ 

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios rūsius galima aplankyti ir „Neakivaizdinio Vilniaus“ gimtadienio proga organizuojamos nemokamos ekskursijos metu.

Balandžio 20 d., 13:30 val. Šioje ekskursijoje nėra vietų.

Balandžio 21 d., 13:30 val. – Šioje ekskursijoje nėra vietų.

  • Šv. Jonų bažnyčia

Dar XIV a. pradėta statyti Šv. Jonų bažnyčia laikoma viena seniausių Vilniuje, o jos 68 m aukščio varpinės bokštas – vienas aukščiausių pastatų Senamiestyje. Su rytiniame šventovės fasade matomais juodais angelais yra susijusi paslaptinga legenda. Ne mažiau paslapčių slypi ir bažnyčios rūsiuose – nebijantieji tamsos ir uždarų erdvių gali registruotis į edukacinį žaidimą su pabėgimo kambario elementais „Dingusio skeptro beieškant“.

SVARBU: Geriau susipažinti su Šv. Jonų bažnyčia ir kitais Vilniaus universiteto požemiais galima Vilniaus universiteto muziejaus organizuojamų ekskursijų metu. Į jas būtina registruotis iš anksto.

PASTABA: Lankymasis savarankiškas.

Adresas: Šv. Jono g. 12

Nerk gilyn: https://www.muziejus.vu.lt/lankymas/ekskursijos#ekskursija-po-sv-jonu-baznycia 

Nuotr. Monikos Vasiliauskaitės

Nuotr. Monikos Vasiliauskaitės